Вступники на бакалаврській рівень освіти можуть подати до дев’яти заяв на чотири спеціальності (освітні програми, спеціалізації) на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується. Заяви, подані на певну освітню програму до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви виключно в електронній формі. Електронна заява та усі необхідні документи подаються через особистий електронний кабінет на сайті, що працює тільки протягом вступної кампанії.

У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки, нозологію, мову тощо) та форму навчання. Під час подання заяв вступник зазначає у кожній із заяв її пріоритетність відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

У паперовій формі можуть подавати лише вступники, які мають: спеціальні умови на участь у конкурсі; право на зарахування за квотами; розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті ЗНО. Паперова заява подається особисто до приймальної комісії вищого навчального закладу.

Вступники на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в паперовій формі.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії університету. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Документи до вступу:

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

— документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

— документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

— сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

— документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього — за особистим вибором оригінали або копії;

— сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) — за особистим вибором оригінали або копії;

— медичну довідку за формою 086-У;

— копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

— шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

— 2 конверти.

Правила прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2019 році:

 Завантажити правила прийому в 2019 році (у форматі PDF)

 Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році

 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі в 2017 році

 Положення про приймальну комісію Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

 Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей

 Додаток 2. Перелік спецыальностей, яким надається особлива підтримка

 Додаток 3. Перелік фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

 Додаток 4. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу

 Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

У Правилах прийому до університету міститься інформація про строки та порядок прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, вимоги до рівня освіти вступників тощо.

Подробиці на сайті: start.karazin.ua