Графік консультацій 2018-2019

Дата

Назва предмету

Прізвище викладача

Група

Час

Аудиторія

I курс

1.

2.01

 Загальна геологія

доц. Космачова М.В.

ГЗ-11 (геологія)

1430

5-67

2.01

 Загальна геологія

доц. Космачова М.В.

ГГ-21 (географія)

1630

5-67

II курс

1.

19.12

Інформатика з основами геоінформатики

ст. викл. Колосова І.М. 

ГІ-21, ГЗ-21

1520

6-65

2.

26.12

Геологорозвідувальна справа

ст. викл. Кузько М.С.

ГІ-21, ГЗ-21

1200

6-68

3.

04.01

Історична геологія

доц. Матвєєв А.В.

ГІ-21, ГЗ-21

1500

6-70

III курс

1.

28.12

Регіональна геологія

доц. Космачов В.Г.

ГІ-31, ГЗ-31

1300

6-69

2.

04.01

Геотектоніка

доц. Матвєєв А.В.

ГІ-31, ГЗ-31

1300

6-70

IV курс

1.

26.12

Пошуки та розвідка корисних копалин

доц. Рудий М.Г.

ГЗ-41

1700

6-69

2.

10.01

Геологічні формації

доц. Горяйнов С.В.

ГЗ-41

1500

6-63

V курс

ГЗ-51

 

1.

 

21.12

Промислові типи родовищ металевих корисних копалин

 

доц. Космачов В.Г.

 

ГЗ-51

 

1200

 

6-63

2.

26.12

Педагогічні технології у вищій школі

ст. викл. Кузько М.С.

ГЗ-51

1000

6-68

3.

08.01

Методи геологічної зйомки

доц. Горяйнов С.В.

ГЗ-51

1500

6-63

ГН-51

1.

12.01

Нафтогазоносні провінції світу

проф. Височанський І.В.

ГН-51

 

1000

6-66

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «Професійна підготовка майбутніх геологів на бакалаврському рівні із застосуванням ситуативного моделювання»

Осінній семестр нового 2018-2019 навчального року кафедра геології почала з науково-методичного заходу, організованого старшим викладачем Кузько Маріанною Сергіївною.
Так, 27 вересня співробітники кафедри та її студенти взяли участь у науково-методичному семінарі на тему «Професійна підготовка майбутніх геологів на бакалаврському рівні із застосуванням ситуативного моделювання».

Зауважимо, що представлений матеріал є результатом дослідження, що провадилося в межах кафедри геології та за участі інших закладів вищої освіти, які готують геологів, відповідно до наукової фундаментальної теми кафедри геології ««Розробка інноваційних технологій підготовки майбутніх геологів до професійної діяльності в умовах Євроінтеграції».

Доповідач представила основні положення проведеного наукового пошуку та завдання, виконання яких сприяло досягненню мети дослідження (теоретичне обґрунтування та розробка методики ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів).

Представлено також результати перевірки дієвості розробленої інновації в межах проведеного педагогічного експерименту за участі контрольної та експериментальної груп.

Окрім наукової, семінар також мав методичну складову, оскільки дослідницею розкрито не лише сутність ситуативного моделювання, проте його дидактичний потенціал в підготовці геологів та основні заходи та вимоги, що мають бути дотримані в процесі реалізації відповідної інновації.

Ми дякуємо Маріанні Сергіївні за інформативну доповідь та бажаємо успіхів в подальших наукових пошуках.

Статті ст.викл. Колосової І.В.

1. Матвєєв А., Колосова І. Вапняний нанопланктон сеноману та турону північно-західного Донбасу // Палеонтологічний збірник - 2015. № 47. С. 130–134

2. Матвєєв А., Колосова І. Биостратиграфия турона Северо-Западного Донбасса по известковому нанопланктону // Вестн ХНУ им. В.Н. Каразина. Сер «Геологія. Географія. Екологія» вип. − 2015, вип.. 43. − с. 69-75.

3. Матвєєв А.В., Шоміна А.Д., Колосова І.В., Синєгубка В.В. Мікропалеонтологічна характеристика кампан-маастрихтських відкладів Пооскілля // Вестн ХНУ им. В.Н. Каразина. Сер «Геологія. Географія. Екологія» вип. − 2016, вип.. 44. − с. 35-44 2.

4. Матвєєв А. В., Колосова І. В., Курепа Я. С., Синєгубка В. В., Шоміна А. Д. Палеонтологічна характеристика туронських відкладів західного схила Українського щита // Вестн ХНУ им. В.Н. Каразина. Сер «Геологія. Географія. Екологія» вип. − 2017, вип.. 47. − с. 25-36.