Статті ст.викл. Колосової І.В.

1. Матвєєв А., Колосова І. Вапняний нанопланктон сеноману та турону північно-західного Донбасу // Палеонтологічний збірник - 2015. № 47. С. 130–134

2. Матвєєв А., Колосова І. Биостратиграфия турона Северо-Западного Донбасса по известковому нанопланктону // Вестн ХНУ им. В.Н. Каразина. Сер «Геологія. Географія. Екологія» вип. − 2015, вип.. 43. − с. 69-75.

3. Матвєєв А.В., Шоміна А.Д., Колосова І.В., Синєгубка В.В. Мікропалеонтологічна характеристика кампан-маастрихтських відкладів Пооскілля // Вестн ХНУ им. В.Н. Каразина. Сер «Геологія. Географія. Екологія» вип. − 2016, вип.. 44. − с. 35-44 2.

4. Матвєєв А. В., Колосова І. В., Курепа Я. С., Синєгубка В. В., Шоміна А. Д. Палеонтологічна характеристика туронських відкладів західного схила Українського щита // Вестн ХНУ им. В.Н. Каразина. Сер «Геологія. Географія. Екологія» вип. − 2017, вип.. 47. − с. 25-36.