Анотації дисциплін

1. Загальна та історична геологія укр/en

2. Структурна геологія та геокартування укр/en

3. Геологорозвідувальна справа укр/en

4. Геотектоніка укр/en

5. Регіональна геологія укр/en

6. Геологія нафти і газу укр/en

7. Стратиграфія укр/en

8. Пошуки та розвідка корисних копалин укр/en

9. Геологічні формації укр/en 

10. Економіка, організація та планування геологічних робіт укр/en

11. Правові аспекти надрокористування укр/en

12. Інформатика укр/en

13. Геоінформаційні технології у геології укр/en

14. Педагогічні технології у вищій школі укр/en

15. Нафтогазові провінції світу укр/en

16. Мікропалеонтологія укр/en

17. Промислові типи родовищ корисних копалин укр/en

18. Розробка родовищ твердих корисних копалин укр/en

19. Регіональна геологія України укр/en

20. Металогінія та структури рудних полів і родовищ укр/en

21. Методи геологічної зйомки укр/en

22. Проектування наукових робіт укр/en

23. Геологічна будова та спадщина Харківщини укр/en

24. Основи геоінформатики укр/en