НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «Професійна підготовка майбутніх геологів на бакалаврському рівні із застосуванням ситуативного моделювання»

Осінній семестр нового 2018-2019 навчального року кафедра геології почала з науково-методичного заходу, організованого старшим викладачем Кузько Маріанною Сергіївною.
Так, 27 вересня співробітники кафедри та її студенти взяли участь у науково-методичному семінарі на тему «Професійна підготовка майбутніх геологів на бакалаврському рівні із застосуванням ситуативного моделювання».

Зауважимо, що представлений матеріал є результатом дослідження, що провадилося в межах кафедри геології та за участі інших закладів вищої освіти, які готують геологів, відповідно до наукової фундаментальної теми кафедри геології ««Розробка інноваційних технологій підготовки майбутніх геологів до професійної діяльності в умовах Євроінтеграції».

Доповідач представила основні положення проведеного наукового пошуку та завдання, виконання яких сприяло досягненню мети дослідження (теоретичне обґрунтування та розробка методики ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів).

Представлено також результати перевірки дієвості розробленої інновації в межах проведеного педагогічного експерименту за участі контрольної та експериментальної груп.

Окрім наукової, семінар також мав методичну складову, оскільки дослідницею розкрито не лише сутність ситуативного моделювання, проте його дидактичний потенціал в підготовці геологів та основні заходи та вимоги, що мають бути дотримані в процесі реалізації відповідної інновації.

Ми дякуємо Маріанні Сергіївні за інформативну доповідь та бажаємо успіхів в подальших наукових пошуках.

Статті ст.викл. Колосової І.В.

1. Матвєєв А., Колосова І. Вапняний нанопланктон сеноману та турону північно-західного Донбасу // Палеонтологічний збірник - 2015. № 47. С. 130–134

2. Матвєєв А., Колосова І. Биостратиграфия турона Северо-Западного Донбасса по известковому нанопланктону // Вестн ХНУ им. В.Н. Каразина. Сер «Геологія. Географія. Екологія» вип. − 2015, вип.. 43. − с. 69-75.

3. Матвєєв А.В., Шоміна А.Д., Колосова І.В., Синєгубка В.В. Мікропалеонтологічна характеристика кампан-маастрихтських відкладів Пооскілля // Вестн ХНУ им. В.Н. Каразина. Сер «Геологія. Географія. Екологія» вип. − 2016, вип.. 44. − с. 35-44 2.

4. Матвєєв А. В., Колосова І. В., Курепа Я. С., Синєгубка В. В., Шоміна А. Д. Палеонтологічна характеристика туронських відкладів західного схила Українського щита // Вестн ХНУ им. В.Н. Каразина. Сер «Геологія. Географія. Екологія» вип. − 2017, вип.. 47. − с. 25-36.