Робочи програми дисциплін

Економіка, організація та планування геологічних робіт

Геоінформаційні технології в геології (магістри 1 курс)

Геоінформаційні технології в геології (магістри 2 курс)

Геоінформаційні технології в геології (магістри "Геологія нафти і газу" 2 курс)

Геотектоніка

Геологорозвідувальна справа (та охорона праці в галузі)

Мікропалеонтологія

Основи буріння нафтових і газових свердловин

Основи геоінформатики

Педагогічні технології у вищій школі

Пошуки та розвідка родовищ нафти і газу

Пошуки та розвідка корисних копалин

Правові аспекти надрокористування (магістри 1 курс)

Правові аспекти надрокористування (магістри 2 курс)

Промислові типи родовищ металевих корисних копалин

Промислові типи родовищ неметалевих корисних копалин

Регіональна геологія України

Регіональна геологія

Розробка родовищ твердих корисних копалин

Загальна стратиграфія

Структурна геологія та геокартування

Загальна геологія