Правила прийому

Оприлюднено Правила прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2018 році, розроблені Приймальною комісією університету та затверджені Міністерством освіти і науки України.

 

У Правилах прийому до університету міститься інформація про строки та порядок прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, вимоги до рівня освіти вступників тощо.

 

Правила прийому - 2019

Загальна інформація щодо вступної кампанії - 2019

 Детальна інформація щодо вступної кампанії - 2019

 

До  Університету  приймаються  громадяни  України,  іноземці, а також  особи  без громадянства, які проживають на території  України  на законних  підставах, мають відповідний  освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом  до Університету  на  всі ступені та освітньо-кваліфікаційні  рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.

 

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра:

 

спеціальність "Науки про Землю", спеціалізація "Геологія", конкурсні пропозиції (Геологічна зйомка, пошук та розвідка корисних копалин, Геологія нафти і газу):

 

  • українська мова та література
  • математика
  • фізика або географія