Дисципліни кафедри

1 курс денна форма бакалаври СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Загальна геологія (програма, матеріали, анотація) - доц. Космачова М.В.

Палеонтологія (програма, матеріали, анотація) - ст.викл. Колосова І.В.

Навчальна природничо-наукова практика - ст.викл. Колосова І.В.

 

1-2 курс денна форма бакалаври СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 106 «Географія»

Загальна геологія (програма 1 курс, матеріали 1 курс, анотація 1 курс), (програма 2 курс, матеріали 2 курс, анотація 2 курс) - доц. Космачова М.В.

 

2 курс денна форма бакалаври СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Історична геологія (програма, матеріали, анотація) - доц. Матвєєв А.В. (лекції), доц. Смислова Л.І. (практичні заняття)

Інформатика з основами геоінформатики (програма, матеріали, анотація) - ст.викл. Колосова І.В.

Навчальна професійно орієнтована практика - доц. Матвєєв А.В., ст.викл. Кузько М.С., ст.викл.Самчук І.М.

Геологорозвідувальна справа (програма, матеріали,анотація) - ст. викл. Кузько М.С.

Структурна геологія та геокартування (програмаматеріали, анотації) - доц. Смислова Л.І.

 

3 курс денна форма бакалаври СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Виробнича практика - ст.викл. Самчук І.М., ст.викл.Кузько М.С.

Геотектоніка (програма, матеріали, анотація) - доц. Матвєєв А.В. (лекції), ст.викл. Колосова І.В. (практичні заняття) 

Регіональна геологія (програма, матеріали, анотація) - доц. Космачов В.Г.

Геологія нафти і газу (програма, матеріали, анотація) - ст.викл. Самчук І.М.

Геологічні формації (програма, матеріали, анотація) - доц.Горяйнов С.В.

 

4 курс денна форма бакалаври Напрям 6.040103 «Геологія»

Підготовка кваліфікаційної роботи - доц. Рудий М.Г., ст.викл. Колосова І.В., ст.викл.Самчук І.М.(на 2018-2019 н.р.)

Пошуки та розвідка корисних копалин (програма, матеріали, анатоція) - доц. Рудий М.Г.

Основи геоінформатики (програма, матеріали, анотація) - ст.викл.Самчук І.М.

Економіка, організація та планування геологічних робіт (програма, матеріали, анотація) - доц. Рудий М.Г.

Геологічні формації (програмаматеріалианотація) - доц. Горяйнов С.В.

 

1 курс денна форма магістри СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Педагогічні технології у вищий школі (програмаматеріали, анотація) - ст.викл.Кузько М.С.

Правові аспекти надрокористування (програма, матеріали, анотація) - ст.викл.Самчук І.М.

Промислові типи родовищ металевих корисних копалин (програма, матеріали, анотація) - доц. Космачов В.Г.

Промислові типи родовищ неметалевих корисних копалин (програма, матеріали, анотація) - доц. Космачов В.Г.

Основи блокового моделювання родовищ корисних копалин (програма, матеріали, анотація) - доц. Матвєєв А.В. (лекції), ст.викл.Самчук І.М. (практичні заняття)

Регіональна геологія України (програма, матеріали, анотація) - доц. Матвєєв А.В.

Проектування наукових робіт (програма, матеріали, анотація) - доц Горяйнов С.В.

Методи геологічної зйомки (програма, матеріали, анотація) - доц Горяйнов С.В.

Металогенія та структури рудних полів та родовищ (програмаматеріалианотація) - доц Горяйнов С.В.

Науково-дослідницька практика - доц. Матвєєв А.В., ст.викл.Самчук І.М., ст.викл.Кузько М.С.

 

1 курс денна форма магістри СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія нафти і газу»

Нафтогазоносні провінції світу (програма, матеріали, анотація) - проф. Височанський І.В.

Основи буріння нафтових і газових свердловин - доц. Фик М.І.

Розробка та експлуатація нафтових та газових родовищ - доц. Фик М.І.

 

2 курс денна форма магістри СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Переддипломна практика - доц. Матвєєв А.В., ст.викл.Самчук І.М., ст.викл.Кузько М.С., доц. Рудий М.Г. 

Підготовка кваліфікаційної роботи - доц. Матвєєв А.В., проф.Височанський І.В., доц.Фик М.І., доц.Космачов В.Г.

 

1 курс заочна форма бакалаври СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Загальна геологія (програмаматеріалианотація)  - доц. Космачова М.В.

Навчальна природничо-наукова практика - ст.викл. Колосова І.В.

Палеонтологія (програмаматеріалианотація) - ст.викл. Колосова І.В. 

 

1-2 курс заочна форма бакалаври СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 106 «Географія»

Загальна геологія (програма 1 курсматеріали 1 курсанотація 1 курс), (програма 2 курсматеріали 2 курсанотація 2 курс)  - доц. Космачова М.В., ст.викл.Кузько М.С.

 

2 курс заочна форма бакалаври СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Історична геологія (програмаматеріалианотація) - доц. Матвєєв А.В.

Інформатика з основами геоінформатики (програмаматеріалианотація) - ст.викл. Колосова І.В., ст.викл.Кузько М.С.

Палеонтологія (програмаматеріалианотація) - ст.викл. Колосова І.В. 

Структурна геологія та геокартування (програмаматеріалианотації) - доц. Смислова Л.І.

 

3 курс заочна форма бакалаври СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Інформатика з основами геоінформатики - ст.викл. Колосова І.В., ст.викл.Кузько М.С.

Геоморфологія з основами четвертинної геології (програма, матеріали, анотація) - ст.викл.Кузько М.С.

Геологорозвідувальна справа (програмаматеріали,анотація) - ст.викл. Кузько М.С.

Структурна геологія та геокартування (програмаматеріалианотації) - доц. Смислова Л.І.

Навчальна професійно орієнтована практика - доц. Матвєєв А.В., ст.викл.Кузько М.С.

Загальна стратиграфія (програма, матеріали, анотація) - ст.викл. Колосова І.В.

 

4 курс заочна форма бакалаври Напрям 6.040103 «Геологія»

Геотектоніка (програмаматеріалианотація) - доц. Матвєєв А.В.

Геоморфологія з основами четвертинної геології (програмаматеріалианотація) - ст.викл. Кузько М.С.

Загальна стратиграфія (програмаматеріалианотація) - ст.викл. Колосова І.В. 

Геологічні формації (програмаматеріалианотація) - доц.Горяйнов С.В.

Основи геоінформатики (програма, матеріали, анотація) - ст.викл.Самчук І.М.

Мікропалеонтологія (програма, матеріали, анотація) - ст.викл. Колосова І.В.

 

5 курс заочна форма бакалаври Напрям 6.040103 «Геологія»

Геотектоніка (програмаматеріалианотація) - доц. Матвєєв А.В.

Регіональна геологія (програмаматеріалианотація) - доц.Космачов В.Г.

Виробнича практика - доц.Космачов В.Г.

Підготовка кваліфікаційної роботи - Ст.викл. Колосова І.В., доц.Космачова М.В. (на 2018-2019 н.р.)

Пошуки та розвідка родовищ нафти і газу (програмаматеріалианотація) - ст.викл.Самчук І.М.

Загальна стратиграфія (програмаматеріалианотація) - ст.викл. Колосова І.В.

Пошуки та розвідка корисних копалин (програмаматеріалианатоція) - доц. Рудий М.Г.

Економіка, організація та планування геологічних робіт (програмаматеріалианотація) - доц.Рудий М.Г.

Охорона надр (програма, матеріали, анотація) - ст.викл. Кузько М.С.

 

1 курс заочна форма магістри СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Педагогічні технології у вищій школі (програмаматеріалианотація) - ст.викл. Кузько М.С.

Правові аспекти надрокористування (програмаматеріалианотація) - ст.викл.Самчук І.М.

Промислові типи родовищ металевих корисних копалин (програмаматеріалианотація) - доц.Космачов В.Г.

Промислові типи родовищ неметалевих корисних копалин (програмаматеріалианотація) - доц.Космачов В.Г.

Основи блокового моделювання родовищ корисних копалин (програмаматеріалианотація) - доц. Матвєєв А.В. (лекції), ст.викл.Самчук І.М. (практичні заняття)

Регіональна геологія України (програмаматеріалианотація) - доц. Матвєєв А.В.

Проектування наукових робіт (програмаматеріалианотація)  - доц.Горяйнов С.В. 

Методи геологічної зйомки (програмаматеріалианотація) - проф.Височанський І.В.

Металогенія та структури рудних полів та родовищ (програма, матеріали, анотація) - проф.Височанський І.В.

Науково-дослідницька практика - доц. Матвєєв А.В.

 

1 курс заочна форма магістри СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія нафти і газу»

Нафтогазоносні провінції світу - проф. Височанський І.В.

Основи буріння нафтових і газових свердловин - доц. Фик М.І.

Розробка та експлуатація нафтових та газових родовищ - доц. Фик М.І.

 

2 курс заочна форма магістри СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Переддипломна практика - доц.Космачов В.Г.

Підготовка кваліфікаційної роботи - доц. Матвєєв А.В., доц.Смислова Л.І., ст.викл.Самчук І.М. (на 2018-2019 н.р.)