Навчальний план

Геологічна зйомка, пошуки та розвідка корисних копалин, денна форма навчання 2019

Геологія нафти і газу, бакалаври, денна форма навчання 2019

Геологія нафти і газу, магістри, денна форма навчання 2019

Геологія, магістри, денна форма навчання 2019

ОПП Геологічна зйомка, пошук та розвідка корисних копалин (перший

(бакалаврський) рівень), денна форма навчання 2020

ОПП Геологія нафти і газу (перший (бакалаврський) рівень), денна форма навчання 2020

ОПП Геологія (другий (магістерський) рівень), денна форма навчання 2020

ОПП Геологія нафти і газу (другий (магістерський) рівень), денна форма навчання 2020

ОПП Геологія (другий (магістерський) рівень), заочна форма навчання 2020

ОПП Геологія нафти і газу (другий (магістерський) рівень), заочна форма навчання 2020

ОПП Інженерна геологія (другий (магістерський) рівень), заочна форма навчання 2020