Навчальний план

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Підготовки магістрів з галузі знань10 Природничі науки Спеціальністю103 - Науки про Землю за програмою "Геологія" Спеціалізація Геологія Форма навчання денна


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Підготовки бакалаврів з галузі знань10 Природничі науки Спеціальністю103 - Науки про Землю за програмою "Геологія" Спеціалізація Геологія Форма навчання денна


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Підготовки бакалаврів з галузі знань10 Природничі науки Спеціальністю103 - Науки про Землю за програмою "Геологія" Спеціалізація Геологія, Гідрогеологія Форма навчання заочна


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Підготовки магістрівз галузі знань10 Природничі науки Спеціальністю103 - Науки про Землю за програмою "Геологія нафти і газу" Спеціалізація Геологія нафти і газу Форма навчання денна


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Підготовки магістрівз галузі знань10 Природничі науки Спеціальністю103 - Науки про Землю за програмою "Геологія нафти і газу" Спеціалізація Геологія нафти і газу Форма навчання заочна