Програми вступних та фахових іспитів, співбесід.

ПРОГРАМА додаткового фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти
«магістр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (освітньо-професійні програми «Геологія»,  
Інженерна геологія», «Геологія нафти і газу», «Екогеохімія», «Гідрогеологія»)

 

ПРОГРАМА фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти
«магістр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (освітньо-професійна програма
«Інженерна геологія»)

 

ПРОГРАМА фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти
«магістр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (освітньо-професійна
програма «Геологія»)

ПРИКЛАД ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ на рівень вищої освіти «магістр» спеціальність 103 «Науки про Землю» «Інженерна геологія»

ПРИКЛАД ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ на рівень вищої освіти «магістр» спеціальність 103 «Науки про Землю» «Геологія»

ПРИКЛАД ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯна рівень вищої освіти «магістр» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю» «Геологія»