Програми вступних та фахових іспитів, співбесід.

Програма вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія) на основі повної загальної середної освіти

 

Програма вступного екзамену (співбесіди) з географії для здобуття ступеня "бакалавр" за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої освіти за іншою спеціальністю

 

Програма фахового екзамену (співбесіди) з географії для здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

 

Програма фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма "Інженерна геологія")

 

Програма додаткового фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 103 Науки про Землю (освітньо-професійні програми "Геологія""Інженерна геологія","Геологія нафти і газу""Екогеохімія""Гідрогеологія")

 

Програма фахового екзамену з геології нафти і газу для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма "Геологія нафти і газу")

Програма фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за

спеціальністю 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма "Геологія")

Приклад вступного фахового випробування для здобуття рівня вищої освіти "магістр" за

спеціальністю 103 "Науки про Землю" (освітньо-професійна програма "Геологія")