Випускники кафедри

Воробйов Б. С. - лауреат Ленінської премії за відкриття Шебелинського ГКМ

Палей Л. О. - лауреат Ленінської премії за найвеличніше золоторудне місцезнаходження Мурун Тау в Узбекистані

Абаєв С.М. - лауреат Ленінської премії за відкриття золоторудних родовищ Колимського краю 

Поліванов В. І. - доктор геолого - мінералогічних наук, в минулому - голова геологічного комітету Хабаровського краю, голова держмайна Росії

Лапкін Й. Ю. - доктор геолого-мінералогічних наук, один з засновників УкрНДІГАЗ

Кривуля С.М. - директор УкрНДІГАЗ, канд. геологічних наук

Васильев О. В. - доктор геологічних ннаук, в минулому зав. кафедрою геології ХНУ ім. В.Н.Каразіна

Шокальский С.П. - доктор геолого - мінералогічних наук, зам. директора ВСЕГЕИ, Санкт Петербург

Некіпелов Л.Н.- кандидат геолого - мінералогічних наук, головний геолог "ЗАПСІБГЕОЛОГОРОЗВІДКА", Росія