НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «Професійна підготовка майбутніх геологів на бакалаврському рівні із застосуванням ситуативного моделювання»

Осінній семестр нового 2018-2019 навчального року кафедра геології почала з науково-методичного заходу, організованого старшим викладачем Кузько Маріанною Сергіївною.
Так, 27 вересня співробітники кафедри та її студенти взяли участь у науково-методичному семінарі на тему «Професійна підготовка майбутніх геологів на бакалаврському рівні із застосуванням ситуативного моделювання».

Зауважимо, що представлений матеріал є результатом дослідження, що провадилося в межах кафедри геології та за участі інших закладів вищої освіти, які готують геологів, відповідно до наукової фундаментальної теми кафедри геології ««Розробка інноваційних технологій підготовки майбутніх геологів до професійної діяльності в умовах Євроінтеграції».

Доповідач представила основні положення проведеного наукового пошуку та завдання, виконання яких сприяло досягненню мети дослідження (теоретичне обґрунтування та розробка методики ситуативного моделювання в професійній підготовці майбутніх геологів).

Представлено також результати перевірки дієвості розробленої інновації в межах проведеного педагогічного експерименту за участі контрольної та експериментальної груп.

Окрім наукової, семінар також мав методичну складову, оскільки дослідницею розкрито не лише сутність ситуативного моделювання, проте його дидактичний потенціал в підготовці геологів та основні заходи та вимоги, що мають бути дотримані в процесі реалізації відповідної інновації.

Ми дякуємо Маріанні Сергіївні за інформативну доповідь та бажаємо успіхів в подальших наукових пошуках.