Навчальний план

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Підготовки магістрів з галузі знань10 Природничі науки Спеціальністю103 - Науки про Землю за програмою "Геологія" Спеціалізація Геологія Форма навчання денна


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Підготовки бакалаврів з галузі знань10 Природничі науки Спеціальністю103 - Науки про Землю за програмою "Геологія" Спеціалізація Геологія Форма навчання денна


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Підготовки бакалаврів з галузі знань10 Природничі науки Спеціальністю103 - Науки про Землю за програмою "Геологія" Спеціалізація Геологія, Гідрогеологія Форма навчання заочна


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Підготовки магістрівз галузі знань10 Природничі науки Спеціальністю103 - Науки про Землю за програмою "Геологія нафти і газу" Спеціалізація Геологія нафти і газу Форма навчання денна


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Підготовки магістрівз галузі знань10 Природничі науки Спеціальністю103 - Науки про Землю за програмою "Геологія нафти і газу" Спеціалізація Геологія нафти і газу Форма навчання заочна

 

 

Програми вступних та фахових іспитів, співбесід.

ПРОГРАМА додаткового фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти
«магістр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (освітньо-професійні програми «Геологія»,  
Інженерна геологія», «Геологія нафти і газу», «Екогеохімія», «Гідрогеологія»)

 

ПРОГРАМА фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти
«магістр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (освітньо-професійна програма
«Інженерна геологія»)

 

ПРОГРАМА фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти
«магістр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» (освітньо-професійна
програма «Геологія»)

ПРИКЛАД ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ на рівень вищої освіти «магістр» спеціальність 103 «Науки про Землю» «Інженерна геологія»

ПРИКЛАД ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ на рівень вищої освіти «магістр» спеціальність 103 «Науки про Землю» «Геологія»

ПРИКЛАД ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯна рівень вищої освіти «магістр» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю» «Геологія»  

 

 

 

Дисципліни кафедри

1 курс денна форма бакалаври СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Загальна геологія (програма, матеріали, анотація) - доц. Космачова М.В.

Палеонтологія (програма, матеріали, анотація) - ст.викл. Колосова І.В.

Навчальна природничо-наукова практика - ст.викл. Колосова І.В.

 

1-2 курс денна форма бакалаври СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 106 «Географія»

Загальна геологія (програма 1 курс, матеріали 1 курс, анотація 1 курс), (програма 2 курс, матеріали 2 курс, анотація 2 курс) - доц. Космачова М.В.

 

2 курс денна форма бакалаври СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Історична геологія (програма, матеріали, анотація) - доц. Матвєєв А.В. (лекції), доц. Смислова Л.І. (практичні заняття)

Інформатика з основами геоінформатики (програма, матеріали, анотація) - ст.викл. Колосова І.В.

Навчальна професійно орієнтована практика - доц. Матвєєв А.В., ст.викл. Кузько М.С., ст.викл.Самчук І.М.

Геологорозвідувальна справа (програма, матеріали,анотація) - ст. викл. Кузько М.С.

Структурна геологія та геокартування (програмаматеріали, анотації) - доц. Смислова Л.І.

 

3 курс денна форма бакалаври СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Виробнича практика - ст.викл. Самчук І.М., ст.викл.Кузько М.С.

Геотектоніка (програма, матеріали, анотація) - доц. Матвєєв А.В. (лекції), ст.викл. Колосова І.В. (практичні заняття) 

Регіональна геологія (програма, матеріали, анотація) - доц. Космачов В.Г.

Геологія нафти і газу (програма, матеріали, анотація) - ст.викл. Самчук І.М.

Геологічні формації (програма, матеріали, анотація) - доц.Горяйнов С.В.

 

4 курс денна форма бакалаври Напрям 6.040103 «Геологія»

Підготовка кваліфікаційної роботи - доц. Рудий М.Г., ст.викл. Колосова І.В., ст.викл.Самчук І.М.(на 2018-2019 н.р.)

Пошуки та розвідка корисних копалин (програма, матеріали, анатоція) - доц. Рудий М.Г.

Основи геоінформатики (програма, матеріали, анотація) - ст.викл.Самчук І.М.

Економіка, організація та планування геологічних робіт (програма, матеріали, анотація) - доц. Рудий М.Г.

Геологічні формації (програмаматеріалианотація) - доц. Горяйнов С.В.

 

1 курс денна форма магістри СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Педагогічні технології у вищий школі (програмаматеріали, анотація) - ст.викл.Кузько М.С.

Правові аспекти надрокористування (програма, матеріали, анотація) - ст.викл.Самчук І.М.

Промислові типи родовищ металевих корисних копалин (програма, матеріали, анотація) - доц. Космачов В.Г.

Промислові типи родовищ неметалевих корисних копалин (програма, матеріали, анотація) - доц. Космачов В.Г.

Основи блокового моделювання родовищ корисних копалин (програма, матеріали, анотація) - доц. Матвєєв А.В. (лекції), ст.викл.Самчук І.М. (практичні заняття)

Регіональна геологія України (програма, матеріали, анотація) - доц. Матвєєв А.В.

Проектування наукових робіт (програма, матеріали, анотація) - доц Горяйнов С.В.

Методи геологічної зйомки (програма, матеріали, анотація) - доц Горяйнов С.В.

Металогенія та структури рудних полів та родовищ (програмаматеріалианотація) - доц Горяйнов С.В.

Науково-дослідницька практика - доц. Матвєєв А.В., ст.викл.Самчук І.М., ст.викл.Кузько М.С.

 

1 курс денна форма магістри СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія нафти і газу»

Нафтогазоносні провінції світу (програма, матеріали, анотація) - проф. Височанський І.В.

Основи буріння нафтових і газових свердловин - доц. Фик М.І.

Розробка та експлуатація нафтових та газових родовищ - доц. Фик М.І.

 

2 курс денна форма магістри СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Переддипломна практика - доц. Матвєєв А.В., ст.викл.Самчук І.М., ст.викл.Кузько М.С., доц. Рудий М.Г. 

Підготовка кваліфікаційної роботи - доц. Матвєєв А.В., проф.Височанський І.В., доц.Фик М.І., доц.Космачов В.Г.

 

1 курс заочна форма бакалаври СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Загальна геологія (програмаматеріалианотація)  - доц. Космачова М.В.

Навчальна природничо-наукова практика - ст.викл. Колосова І.В.

Палеонтологія (програмаматеріалианотація) - ст.викл. Колосова І.В. 

 

1-2 курс заочна форма бакалаври СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 106 «Географія»

Загальна геологія (програма 1 курсматеріали 1 курсанотація 1 курс), (програма 2 курсматеріали 2 курсанотація 2 курс)  - доц. Космачова М.В., ст.викл.Кузько М.С.

 

2 курс заочна форма бакалаври СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Історична геологія (програмаматеріалианотація) - доц. Матвєєв А.В.

Інформатика з основами геоінформатики (програмаматеріалианотація) - ст.викл. Колосова І.В., ст.викл.Кузько М.С.

Палеонтологія (програмаматеріалианотація) - ст.викл. Колосова І.В. 

Структурна геологія та геокартування (програмаматеріалианотації) - доц. Смислова Л.І.

 

3 курс заочна форма бакалаври СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Інформатика з основами геоінформатики - ст.викл. Колосова І.В., ст.викл.Кузько М.С.

Геоморфологія з основами четвертинної геології (програма, матеріали, анотація) - ст.викл.Кузько М.С.

Геологорозвідувальна справа (програмаматеріали,анотація) - ст.викл. Кузько М.С.

Структурна геологія та геокартування (програмаматеріалианотації) - доц. Смислова Л.І.

Навчальна професійно орієнтована практика - доц. Матвєєв А.В., ст.викл.Кузько М.С.

Загальна стратиграфія (програма, матеріали, анотація) - ст.викл. Колосова І.В.

 

4 курс заочна форма бакалаври Напрям 6.040103 «Геологія»

Геотектоніка (програмаматеріалианотація) - доц. Матвєєв А.В.

Геоморфологія з основами четвертинної геології (програмаматеріалианотація) - ст.викл. Кузько М.С.

Загальна стратиграфія (програмаматеріалианотація) - ст.викл. Колосова І.В. 

Геологічні формації (програмаматеріалианотація) - доц.Горяйнов С.В.

Основи геоінформатики (програма, матеріали, анотація) - ст.викл.Самчук І.М.

Мікропалеонтологія (програма, матеріали, анотація) - ст.викл. Колосова І.В.

 

5 курс заочна форма бакалаври Напрям 6.040103 «Геологія»

Геотектоніка (програмаматеріалианотація) - доц. Матвєєв А.В.

Регіональна геологія (програмаматеріалианотація) - доц.Космачов В.Г.

Виробнича практика - доц.Космачов В.Г.

Підготовка кваліфікаційної роботи - Ст.викл. Колосова І.В., доц.Космачова М.В. (на 2018-2019 н.р.)

Пошуки та розвідка родовищ нафти і газу (програмаматеріалианотація) - ст.викл.Самчук І.М.

Загальна стратиграфія (програмаматеріалианотація) - ст.викл. Колосова І.В.

Пошуки та розвідка корисних копалин (програмаматеріалианатоція) - доц. Рудий М.Г.

Економіка, організація та планування геологічних робіт (програмаматеріалианотація) - доц.Рудий М.Г.

Охорона надр (програма, матеріали, анотація) - ст.викл. Кузько М.С.

 

1 курс заочна форма магістри СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Педагогічні технології у вищій школі (програмаматеріалианотація) - ст.викл. Кузько М.С.

Правові аспекти надрокористування (програмаматеріалианотація) - ст.викл.Самчук І.М.

Промислові типи родовищ металевих корисних копалин (програмаматеріалианотація) - доц.Космачов В.Г.

Промислові типи родовищ неметалевих корисних копалин (програмаматеріалианотація) - доц.Космачов В.Г.

Основи блокового моделювання родовищ корисних копалин (програмаматеріалианотація) - доц. Матвєєв А.В. (лекції), ст.викл.Самчук І.М. (практичні заняття)

Регіональна геологія України (програмаматеріалианотація) - доц. Матвєєв А.В.

Проектування наукових робіт (програмаматеріалианотація)  - доц.Горяйнов С.В. 

Методи геологічної зйомки (програмаматеріалианотація) - проф.Височанський І.В.

Металогенія та структури рудних полів та родовищ (програма, матеріали, анотація) - проф.Височанський І.В.

Науково-дослідницька практика - доц. Матвєєв А.В.

 

1 курс заочна форма магістри СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія нафти і газу»

Нафтогазоносні провінції світу - проф. Височанський І.В.

Основи буріння нафтових і газових свердловин - доц. Фик М.І.

Розробка та експлуатація нафтових та газових родовищ - доц. Фик М.І.

 

2 курс заочна форма магістри СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 «Науки про Землю», ОПП «Геологія»

Переддипломна практика - доц.Космачов В.Г.

Підготовка кваліфікаційної роботи - доц. Матвєєв А.В., доц.Смислова Л.І., ст.викл.Самчук І.М. (на 2018-2019 н.р.)