Анотації кваліфікаційних робіт студентів

Анотація кваліфікаційної роботи магістра Ємельянова Олега Михайловича "Порівняння якості руд родовища Північного Криворіжжя для поліпшення залізо-рудних окатишів"

Анотація кваліфікаційної роботи магістра Агєєва Євгена Геннадійовича "Геолого-економічне обгрунтування доцільності видобування газу на Боратицькій Площі"

Анотація кваліфікаційної роботи магістра Безверхого Віталія Віталійовича "Геолого-економічне обгрунтування пошуково-розвідувальних робіт на Яблонівському родовищі"

Анотація кваліфікаційної роботи магістра Краснокутської Анастасії Сергіівни"Геолого-економічне обгрунтування доцільності видобування газу на Верешицькому газовому родовищі"

Анотація кваліфікаційної роботи магістра Кулікової Наталії Валеріївни «Мінеральний та хімічний склад кори вивітрювання Біляєвського родовища»

Анотація кваліфікаційної роботи магістра Шоміної Анастасії Дмитрівни"Літологічні особливості будови колекторів Нурівського ГКР"

Анотація кваліфікаційної роботи магістра Стеганцева Максима Миколайовича "Обгрунтування пошуково-розвідувального буріння на Турабівському газовому родовищі"

Анотація кваліфікаційної роботи магістра Сивокюнюка Степана Анатолійовича "Геолого-економічне обгрунтування доцільності видобування газу на Чорногузбкому газовому родовищи"

Анотація кваліфікаційної роботи магістра Вовк Наталії Ігорівни "Геологічні особливості камерніих пегматитів Вишнявської ділянки Волинського родовища"

Анотаціякваліфікаційної роботи магістра Жаденової Ольги Олександрівни «Використання кварцу у ювелірній промисловості»

Програми вступних та фахових іспитів, співбесід.

Програма вступного екзамену з географії для здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія) на основі повної загальної середної освіти

Програма вступного екзамену (співбесіди) з географії для здобуття ступеня "бакалавр" за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія на основі такого самого або вищого ступеня (рівня) вищої освіти за іншою спеціальністю

Програма фахового екзамену (співбесіди) з географії для здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр" за спеціальностями 103 Науки про Землю, 106 Географія для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Програма фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма "Інженерна геологія")

Програма додаткового фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 103 Науки про Землю (освітньо-професійні програми "Геологія""Інженерна геологія","Геологія нафти і газу""Екогеохімія""Гідрогеологія")

Програма фахового екзамену з геології нафти і газу для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма "Геологія нафти і газу")

Програма фахового екзамену з геології для здобуття ступеня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 103 Науки про Землю (освітньо-професійна програма "Геологія")

Навчальний план

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Підготовки магістрів з галузі знань10 Природничі науки Спеціальністю103 - Науки про Землю за програмою "Геологія" Спеціалізація Геологія Форма навчання денна


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Підготовки бакалаврів з галузі знань10 Природничі науки Спеціальністю103 - Науки про Землю за програмою "Геологія" Спеціалізація Геологія Форма навчання денна


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Підготовки бакалаврів з галузі знань10 Природничі науки Спеціальністю103 - Науки про Землю за програмою "Геологія" Спеціалізація Геологія, Гідрогеологія Форма навчання заочна


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Підготовки магістрівз галузі знань10 Природничі науки Спеціальністю103 - Науки про Землю за програмою "Геологія нафти і газу" Спеціалізація Геологія нафти і газу Форма навчання денна


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Підготовки магістрівз галузі знань10 Природничі науки Спеціальністю103 - Науки про Землю за програмою "Геологія нафти і газу" Спеціалізація Геологія нафти і газу Форма навчання заочна